תקנון 2022 Yellow Frider

איך זה עובד?

  1. נכנסים לחנות האונליין ובוחרים מוצרים ממאות המוצרים בקטגורית Yellow Friday .
  2. בעמוד המכירה יופיע מחיר המוצר לפני הנחה והמחיר לאחר הנחה. מחיר המוצר לאחר הנחה הוא המחיר.

תקופת המבצע

המבצע נערך מיום 24.11.22 ועד ליום 28.11.22 (כולל) או עד גמר מלאי ההטבות, לפי המוקדם שביניהם.
מועדון הכדורגל מכבי ת”א יהיה רשאי להפסיק ו/או להאריך את משך המבצע בכל עת וכן לשנות את תנאי המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפיהו.  

שונות
ההנחה תינתן בעבור רכישת מוצרי המבצע בלבד ואינה כוללת תשלום דמי משלוח..  
מובהר ומודגש כי אין כפל מבצעים והנחות, וכי כל מוצר שיירכש במסגרת המבצע ויזכה בהנחה לא יזכה את המשתתף בכל הטבה ו/או הנחה נוספת.

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל המבצע ואת תנאי ההשתתפות בו. 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה. 
כל שימוש שייעשה על ידך באתר וכל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר יהיו כפופים  להוראות התקנון הכללי של מועדון הכדורגל מכבי ת”א >> התקנון